Hoạt động của "khu nghỉ dưỡng cô Năng": Chính quyền không biết?

Hàng trăm "tín đồ" của "cô Năng" đã mua nhà và sống tại "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" do bà này làm chủ.
Hàng trăm "tín đồ" của "cô Năng" đã mua nhà và sống tại "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" do bà này làm chủ.
Hàng trăm "tín đồ" của "cô Năng" đã mua nhà và sống tại "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" do bà này làm chủ.
Lên top