Hoảng hồn xế hộp đang lưu thông bỗng bốc cháy ngùn ngụt

Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa đường. Ảnh: HT
Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa đường. Ảnh: HT
Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa đường. Ảnh: HT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM