Hoàn tiền hàng trăm người vỡ tour sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

Đoàn du khách 64 người mua tour sang Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam song phải quay về khi đến Móng Cái.
Đoàn du khách 64 người mua tour sang Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam song phải quay về khi đến Móng Cái.
Đoàn du khách 64 người mua tour sang Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam song phải quay về khi đến Móng Cái.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top