Hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Tối 4.5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức lễ tưởng niệm nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người đã hy sinh quên mình cứu bạn đuối nước . Ảnh: Phúc Đạt
Tối 4.5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức lễ tưởng niệm nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người đã hy sinh quên mình cứu bạn đuối nước . Ảnh: Phúc Đạt
Tối 4.5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức lễ tưởng niệm nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người đã hy sinh quên mình cứu bạn đuối nước . Ảnh: Phúc Đạt
Lên top