Hoàn thành xử lý dioxin hồ Cổng 2 sân bay Biên Hoà

Xử lý dioxin bên trong sân bay Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xử lý dioxin bên trong sân bay Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xử lý dioxin bên trong sân bay Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top