Hoàn thành việc tiêu hủy gần 500 tấn hải sản tồn kho do sự cố Formosa

Hải sản tồn kho được cho vào bao để đưa đi cân trước khi được tiêu hủy. Ảnh: Hưng Thơ.
Hải sản tồn kho được cho vào bao để đưa đi cân trước khi được tiêu hủy. Ảnh: Hưng Thơ.
Hải sản tồn kho được cho vào bao để đưa đi cân trước khi được tiêu hủy. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top