Hoàn thành việc cấp căn cước công dân trong tháng 10.2021

Làm căn cước công dân gắn chíp tại Công an phường Phương Liệt (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Làm căn cước công dân gắn chíp tại Công an phường Phương Liệt (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Làm căn cước công dân gắn chíp tại Công an phường Phương Liệt (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top