Hoàn thành khắc phục sự cố điện do bão số 9 gây ra

Đồng bào thôn Kreng, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông chung tay chèn đá lấp đường tạo điều kiện để xe chở vật tư thiết bị tiếp cận hiện trường
Đồng bào thôn Kreng, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông chung tay chèn đá lấp đường tạo điều kiện để xe chở vật tư thiết bị tiếp cận hiện trường
Đồng bào thôn Kreng, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông chung tay chèn đá lấp đường tạo điều kiện để xe chở vật tư thiết bị tiếp cận hiện trường
Lên top