Hoàn thành đoạn kè biển bổ sung khu vực chân đèo Hải Vân trước mùa mưa

Đà Nẵng hoàn thành đoạn kè biển bổ sung khu vực chân đèo Hải Vân trước mùa mưa. Ảnh: Liên Chiểu
Đà Nẵng hoàn thành đoạn kè biển bổ sung khu vực chân đèo Hải Vân trước mùa mưa. Ảnh: Liên Chiểu
Đà Nẵng hoàn thành đoạn kè biển bổ sung khu vực chân đèo Hải Vân trước mùa mưa. Ảnh: Liên Chiểu
Lên top