Hoàn thành cấp điện quốc gia cho đảo tiền tiêu Nhơn Châu – Bình Định

Lên top