Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lũ, tình hình ngập lụt, xả lũ ra sao?

Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn, các thủy điện đang xả lũ giảm áp lực hồ chứa. Ảnh: An Thượng.
Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn, các thủy điện đang xả lũ giảm áp lực hồ chứa. Ảnh: An Thượng.
Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn, các thủy điện đang xả lũ giảm áp lực hồ chứa. Ảnh: An Thượng.
Lên top