Hoàn lưu bão số 5 Matmo đe dọa 117 hồ chứa hư hỏng, đang sửa chữa

Mưa lũ đang hoành hành tại huyện sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phùng Tô Long
Mưa lũ đang hoành hành tại huyện sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phùng Tô Long
Mưa lũ đang hoành hành tại huyện sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phùng Tô Long
Lên top