Hoãn bàn giao 475 công dân đã cách ly đủ 14 ngày tại Hà Tĩnh

Những công dân về nước từ những ngày đầu đã cách ly đủ 14 ngày ở các Khu cách ly tập trung của Hà Tĩnh đang được hoãn bàn giao để tiếp tục sàng lọc.
Những công dân về nước từ những ngày đầu đã cách ly đủ 14 ngày ở các Khu cách ly tập trung của Hà Tĩnh đang được hoãn bàn giao để tiếp tục sàng lọc.
Những công dân về nước từ những ngày đầu đã cách ly đủ 14 ngày ở các Khu cách ly tập trung của Hà Tĩnh đang được hoãn bàn giao để tiếp tục sàng lọc.
Lên top