"Hỏa tốc" yêu cầu ứng phó với mưa lớn, dông lốc và thời tiết xấu

Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTT yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết xấu trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền. (Ảnh minh họa)
Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTT yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết xấu trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền. (Ảnh minh họa)
Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTT yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết xấu trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền. (Ảnh minh họa)