Hỏa tốc ứng phó với gió mạnh trên biển gây sóng lớn nguy hiểm

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau phải chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển gây sóng lớn và các hình thái thiên tai nguy hiểm. Nguồn: CNHMF
Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau phải chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển gây sóng lớn và các hình thái thiên tai nguy hiểm. Nguồn: CNHMF
Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau phải chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển gây sóng lớn và các hình thái thiên tai nguy hiểm. Nguồn: CNHMF
Lên top