Hỏa tốc ứng phó với áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7

Vị trí và hướng đi của bão số 7 (hình thành từ áp thấp nhiệt đới). Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 7 (hình thành từ áp thấp nhiệt đới). Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 7 (hình thành từ áp thấp nhiệt đới). Nguồn: NCHMF
Lên top