“Hỏa tốc” tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn công trình hồ đập trước 15.11

BCĐ Trung ương về PCTT yêu cầu các địa phương phối hợp với chủ hồ tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá nhanh hiện trạng an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn do địa phương quản lý. Ảnh: PV
BCĐ Trung ương về PCTT yêu cầu các địa phương phối hợp với chủ hồ tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá nhanh hiện trạng an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn do địa phương quản lý. Ảnh: PV
BCĐ Trung ương về PCTT yêu cầu các địa phương phối hợp với chủ hồ tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá nhanh hiện trạng an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn do địa phương quản lý. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM