Hỏa tốc rà soát, chấn chỉnh sau bài "Chỉ tiêu thoát nghèo ám ảnh vùng cao"

Lãnh đạo huyện Văn Yên thừa nhận tình trạng tái nghèo của một số hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức.
Lãnh đạo huyện Văn Yên thừa nhận tình trạng tái nghèo của một số hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức.
Lãnh đạo huyện Văn Yên thừa nhận tình trạng tái nghèo của một số hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức.
Lên top