Hoả tốc chuyển 1 triệu liều vaccine do Nhật Bản hỗ trợ vào TPHCM

Gần 1 triệu liều vaccine  COVID-19 đã hỏa tốc từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐT
Gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 đã hỏa tốc từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐT
Gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 đã hỏa tốc từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐT
Lên top