Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Hỏa thần” rình rập quanh các khu chợ tại Hà Nội