Hoa quả Trung Quốc hàng tháng trời không hỏng: Chuyên gia cảnh báo độc hại - cục vẫn bảo... an toàn!

Nho Trung Quốc được người bán hàng giới thiệu là “nho Mỹ”. Ảnh: Kh.V
Nho Trung Quốc được người bán hàng giới thiệu là “nho Mỹ”. Ảnh: Kh.V