Hoa mai Yên Tử vàng rực trên non thiêng

Mai vàng Yên Tử rực rỡ trên non thiêng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mai vàng Yên Tử rực rỡ trên non thiêng. Ảnh: Nguyễn Hùng