Hoa ly trượt vụ Tết, người dân Tây Tựu "khóc vì đánh bạc với trời"