Hậu Giang:

Hoà lưới nhiệt điện Sông Hậu 1 vào lưới điện quốc gia

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 hoà thành công tổ máy số 2 vào lưới điện Quốc gia. Ảnh ĐT
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 hoà thành công tổ máy số 2 vào lưới điện Quốc gia. Ảnh ĐT
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 hoà thành công tổ máy số 2 vào lưới điện Quốc gia. Ảnh ĐT
Lên top