Hoa khôi Bế Thị Băng được vinh danh tại Toả sáng nghị lực Việt

Hoa khôi vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng được tôn vinh tại chương trình. Ảnh Đăng Hải
Hoa khôi vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng được tôn vinh tại chương trình. Ảnh Đăng Hải
Hoa khôi vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng được tôn vinh tại chương trình. Ảnh Đăng Hải
Lên top