Hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng công ty gỗ rộng hơn 2.000m²

Hỏa hoạn xảy ra ở công ty chuyên sản xuất các mặt hàng gỗ.
Hỏa hoạn xảy ra ở công ty chuyên sản xuất các mặt hàng gỗ.
Hỏa hoạn xảy ra ở công ty chuyên sản xuất các mặt hàng gỗ.
Lên top