Hỏa hoạn ở 4 căn kiốt, 2 người bên trong bung cửa thoát thân

Lực lượng chữa cháy xử lý dập lửa ở căn ki ốt sử dụng kinh doanh xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chữa cháy xử lý dập lửa ở căn ki ốt sử dụng kinh doanh xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chữa cháy xử lý dập lửa ở căn ki ốt sử dụng kinh doanh xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Lên top