Hỏa hoạn bùng phát tại công ty gỗ ở Bình Dương, thiêu rụi máy móc

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều máy móc và vật liệu của công ty gỗ.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều máy móc và vật liệu của công ty gỗ.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều máy móc và vật liệu của công ty gỗ.
Lên top