Hoa hậu Tiểu Vy đích thân mang nước sạch về những vùng khó khăn

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vỹ làm đại sứ chương trình "Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn". Ảnh: Như Ý
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vỹ làm đại sứ chương trình "Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn". Ảnh: Như Ý
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vỹ làm đại sứ chương trình "Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn". Ảnh: Như Ý
Lên top