Hoá đơn tiền điện tăng đột biến, nhảy bậc, dân có thể kiểm soát qua App

Giao diện ứng dụng EVNCPC CSKH. Ảnh: Ngọc Thạch
Giao diện ứng dụng EVNCPC CSKH. Ảnh: Ngọc Thạch
Giao diện ứng dụng EVNCPC CSKH. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top