Hoá chất amalgam làm bóng đèn còn nguyên sau vụ cháy công ty Rạng Đông

Kỹ sư đo chất lượng không khí xung quanh Công ty Rạng Đông.
Kỹ sư đo chất lượng không khí xung quanh Công ty Rạng Đông.
Kỹ sư đo chất lượng không khí xung quanh Công ty Rạng Đông.
Lên top