Hòa Bình: Yêu cầu xử lý hành vi lừa đảo liên quan đến lan đột biến

Nhiều gia đình thế chấp tài sản kinh doanh hoa lan ở Hòa Bình. Ảnh CTV
Nhiều gia đình thế chấp tài sản kinh doanh hoa lan ở Hòa Bình. Ảnh CTV
Nhiều gia đình thế chấp tài sản kinh doanh hoa lan ở Hòa Bình. Ảnh CTV
Lên top