Hòa Bình: Tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động

Việc thu thập hồ sơ cấp CCCD lưu động tại Hòa Bình đã được nối lại. Ảnh: CTV.
Việc thu thập hồ sơ cấp CCCD lưu động tại Hòa Bình đã được nối lại. Ảnh: CTV.
Việc thu thập hồ sơ cấp CCCD lưu động tại Hòa Bình đã được nối lại. Ảnh: CTV.
Lên top