Hòa Bình tiếp tục dừng các hoạt động không cần thiết

Tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn
Tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn
Tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top