Hòa Bình: Thiết lập vùng cách ly y tế với 135 nhân khẩu

Tỉnh Hòa Bình rất nhanh đã thông báo thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Tân Lạc. Ảnh: Vân Tiến.
Tỉnh Hòa Bình rất nhanh đã thông báo thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Tân Lạc. Ảnh: Vân Tiến.
Tỉnh Hòa Bình rất nhanh đã thông báo thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Tân Lạc. Ảnh: Vân Tiến.
Lên top