Hòa Bình: Tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân lưu động

Tỉnh Hòa Bình tạm dừng tiếp nhận hồ sơ Căn cước công dân. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình.
Tỉnh Hòa Bình tạm dừng tiếp nhận hồ sơ Căn cước công dân. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình.
Tỉnh Hòa Bình tạm dừng tiếp nhận hồ sơ Căn cước công dân. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình.
Lên top