Hòa Bình: Sơ tán khẩn cấp các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở

Khẩn trương di dời các hộ dân có nhà cửa tại nơi có nguy cơ sạt lở đất, nguy hiểm là chỉ đạo mới nhất của tỉnh Hòa Bình. Ảnh: T.H.
Khẩn trương di dời các hộ dân có nhà cửa tại nơi có nguy cơ sạt lở đất, nguy hiểm là chỉ đạo mới nhất của tỉnh Hòa Bình. Ảnh: T.H.
Khẩn trương di dời các hộ dân có nhà cửa tại nơi có nguy cơ sạt lở đất, nguy hiểm là chỉ đạo mới nhất của tỉnh Hòa Bình. Ảnh: T.H.
Lên top