Hòa Bình: Rà soát người về từ các KCN có ca nhiễm SARS-CoV-2

Hòa Bình lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường cửa ngõ. Ảnh: Minh Nguyễn.
Hòa Bình lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường cửa ngõ. Ảnh: Minh Nguyễn.
Hòa Bình lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường cửa ngõ. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top