Hoà Bình: Quan xã bất lực nhìn "đất tặc" hoành hành

Phó Chủ tịch xã Tân Minh gần như chỉ biết đứng nhìn khi nhóm đối tượng thực hiện hành vi đào trộm đất.
Phó Chủ tịch xã Tân Minh gần như chỉ biết đứng nhìn khi nhóm đối tượng thực hiện hành vi đào trộm đất.
Phó Chủ tịch xã Tân Minh gần như chỉ biết đứng nhìn khi nhóm đối tượng thực hiện hành vi đào trộm đất.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top