Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng không phép

Công ty CP tư vấn Xây dựng Sao Vàng vô tư khai thác đất khi chưa được cấp phép. Ảnh: VT
Công ty CP tư vấn Xây dựng Sao Vàng vô tư khai thác đất khi chưa được cấp phép. Ảnh: VT
Công ty CP tư vấn Xây dựng Sao Vàng vô tư khai thác đất khi chưa được cấp phép. Ảnh: VT
Lên top