Hòa Bình: Hơn 300 mẫu xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19

324 mẫu xét nghiệm ở Hòa Bình có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Ảnh: T.Đ
324 mẫu xét nghiệm ở Hòa Bình có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Ảnh: T.Đ
324 mẫu xét nghiệm ở Hòa Bình có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Ảnh: T.Đ
Lên top