Hòa Bình chỉ đạo nóng xử lý vụ dân dựng lán “canh” hiện trường xả thải

Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ việc dân dựng lán, “canh” hiện trường xả thải nhà máy gỗ. Ảnh: Minh Nguyễn
Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ việc dân dựng lán, “canh” hiện trường xả thải nhà máy gỗ. Ảnh: Minh Nguyễn
Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ việc dân dựng lán, “canh” hiện trường xả thải nhà máy gỗ. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top