Hòa Bình chấn chỉnh việc học sinh "vượt luật", không đội mũ bảo hiểm

Tình trạng học sinh "vượt luật" khi tham gia giao thông ở Hòa Bình được chấn chỉnh sau khi Báo Lao Động phán ánh. Ảnh: An Trịnh.
Tình trạng học sinh "vượt luật" khi tham gia giao thông ở Hòa Bình được chấn chỉnh sau khi Báo Lao Động phán ánh. Ảnh: An Trịnh.
Tình trạng học sinh "vượt luật" khi tham gia giao thông ở Hòa Bình được chấn chỉnh sau khi Báo Lao Động phán ánh. Ảnh: An Trịnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top