Hòa Bình: Cách ly 16 trường hợp liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

tỉnh Hòa Bình cách ly 16 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh VT
tỉnh Hòa Bình cách ly 16 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh VT
tỉnh Hòa Bình cách ly 16 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh VT
Lên top