Hồ Tuyên Quang xả lũ: Cần đảm bảo an toàn hạ du

Lên top