Hà Nội:

Hố tử thần rộng 10m, cắt ngang đường Lê Văn Lương