Hỗ trợ trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung và tại nhà

Học sinh Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19.
Học sinh Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19.
Học sinh Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19.
Lên top