Hỗ trợ thực phẩm, khẩu trang cho nhân dân, chiến sĩ tỉnh Sê Kông

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tặng quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang nước bạn. Ảnh: Võ Tiến.
Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tặng quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang nước bạn. Ảnh: Võ Tiến.
Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tặng quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang nước bạn. Ảnh: Võ Tiến.
Lên top