Hỗ trợ người lao động tự do: Áp lực trong việc tìm đúng người

Đà Nẵng đã chi trả hơn 80% tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng nhưng áp lực cho cán bộ xã, phường đang rất lớn. Ảnh: Khánh Hồng
Đà Nẵng đã chi trả hơn 80% tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng nhưng áp lực cho cán bộ xã, phường đang rất lớn. Ảnh: Khánh Hồng
Đà Nẵng đã chi trả hơn 80% tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng nhưng áp lực cho cán bộ xã, phường đang rất lớn. Ảnh: Khánh Hồng
Lên top