Hỗ trợ lao động di cư tiếp cận dịch vụ việc làm

Người lao động được nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp. Ảnh PV.
Người lao động được nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp. Ảnh PV.
Người lao động được nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp. Ảnh PV.
Lên top